Piyasa Analizlerim

Göreli Zindelik/Dirilik Göstergesi (Relative Vigor Index)

7 Ağustos 2016

Gösterge en son oluşan fiyat hareketinin ne kadar inandırıcı ve gücü olduğunu tartıp hareketin devam edip etmeyeceğini araştırmaktadır.

Burada elde edilmeye çalışılan nokta kapanışın işlemlerin gerçekleştiği fiyat aralığı içinde nerede yer aldığının saptanmasıdır. Elde edilen değer dalgalanmalardan ırak tutulması amacıyla yeniden işleme tabii tutulmaktadır. Değerlerin “üssel hareketli ortalama”sı alınarak sonuç yumuşatılmaktadır.

Göstergenin formülüne gelince :

RVI = ( kapanış – açılış) / ( en yüksek değer – en düşük değer )

Hesaplanma prensibi olarak kapanışın son zamanlardaki işlem bandı içinde nerede yer aldığını araştırdığından “Stochastics” göstergesine çok benzemektedir. Önemli değişiklik gösterge kapanış değerini an düşük değer yerine açılışla karşılaştırmaktadır. Alım satım yapanlar çıkış akımı hızlandıkça ve güçlendikçe RVI değerinin ivme kazanmasını beklemektedir. Nedeni ise çıkış piyasalarında kapanışlar çoğunlukla gün başlangıcında en düşük fiyatlarda oluşan açılışların üstünde değerlerde oluşur.

Formülün hesaplanması :

İlk olarak zaman birimi ( periyot ) seçilmelidir. Standart olarak “14 birim” kullanılmakta ise de “10 birim” kullananlar da olmaktadır.

İkinci etapta verilen formül kullanılarak “RVI” değeri hesaplanmalıdır.

Sonrasında seçtiğiniz zaman birimine göre RVI’ nin “basit hareketli ortalama”sını hesaplamalısınız.

En son olarak da tetik çizgisi olarak kullanılmak üzere son elde edilen 4 değerin “ağırlıklı hareketli ortalama” sını hesaplayınız.

Göreli zindelik endeksinde göstergeyi oluşturan çizgiler aşırı noktalarda birbirlerini kestiklerinde akım değişikliklerinin sinyalini oluşturduklarından önemle takip edilmelidir. Gösterge öncü gösterge olarak nitelendirilebilir. Fiyatlar ve göstergenin yönü ve birbirleri ile olan uyumlulukları / uyumsuzlukları tıpkı RSI, MACD  veya Momentum’ da olduğu gibi çok önemli sinyaller üretecektir. Diğer göstergelerde de olduğu gibi zamanlama ve fiyat değişimlerine hızlı cevap verebilme olanaklarının gecikmeli çalışması göstergenin zayıf noktası olarak ön plana çıkmaktadır. Bir başka göstergeyle beraber kullanımı tavsiye edilmektedir.

Gösterge “sıfır “ çizgisinin altında ve üstünde gidip geldiğinden artı ve eksi değerler üretmektedir.

İki çizgiden ( yeşil ve kırmızı renklerle tanımlayalım ) oluşan göstergede birbirlerini aşağı ve yukarı yönde kesen bu çizgileri nasıl elde etmekteyiz ?

Yeşil çizgi “10 birimlik basit hareketli ortalama” değeridir.

Kırmızı çizgiye gelince : “4 birimlik ağırlıklı hareketli ortalama” değeridir. Tıpkı “macd” göstergesinde olduğu gibi “tetik çizgisi” olarak da “ adlandırılabilir.

Sinyallere gelince :

  1. Düşük değerler aşırı satışa uğramış piyasayı, yüksek değerler ise aşırı alım gerçekleşmiş piyasayı temsil eder.
  2. Kesişmeler alım ve satım sinyalleri üretir.
  3. Uyumsuzluklar alım ve satım kararlarının kolay verilmesine yardımcı olur.
  4. Göstergedeki formasyon görüntüleri

Yanlış kararlar verilmesini önlemek amacıyla değişik göstergelerle beraber kullanılması tavsiye edilen göstergede beraber kullanılabilecek göstergeler ve örnekler aşağıda verilmektedir.

GRAFİK NO.1

GÖRELİ DİNÇLİK GÖSTERGESİ VE STOCHASTİCS KULLANIMLI AL-SAT YERLERİ

relative-vigor-index-grafik-1

GRAFİK NO.2

GÖRELİ DİNÇLİK GÖSTERGESİ VE RSİ KULLANIMLI AL-SAT YERLERİ

relative-vigor-index-grafik-2

GRAFİK NO.3

GÖRELİ DİNÇLİK GÖSTERGESİ VE HAREKETLİ ORTALAMALARLA DESTEKLİ AL-SAT YERLERİ

relative-vigor-index-grafik-3-1

Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağı veya yukarı yönde kesmesiyle verilen sat ve al sinyalleri gösterge ile de karşılaştırıldığında sinyaller birbirini desteklemektedir. Göstergenin al veya sat verdiği bazı bölgelerde hareketli ortalamalar ( grafikte de ekranın sol tarafında görüldüğü gibi hareketli ortalamaların birbirini kesememesi dolayısıyla ıskalanan sat ve al sinyaline dikkat ediniz ) sinyal üretemeyebilir.

GRAFİK NO.4

GÖRELİ DİNÇLİK GÖSTERGESİ VE “MACD” DESTEKLİ AL-SAT YERLERİ

 

relative-vigor-index-grafik-4-1

Grafikte gösterilenlerden daha fazla alım ve satım yerleri görülmektedir. Grafiğin çok karışık bir görüntüye sahip olmaması için sadece bir kaç yerde alım ve satım sinyallerinin üretildikleri yerler gösterilmektedir. Prensip aynı şekilde diğer kesişme yerleri içinde geçerlidir. Göstergelerin her ne kadar aynı anda sinyal üretmeseler de yön olarak aynı yönde sinyallerle birbirini destekledikleri görülmektedir.

GRAFİK NO.5

GÖRELİ DİNÇLİK GÖSTERGESİ VE “BOLLİNGER BANDI” DESTEKLİ AL-SAT YERLERİ

relative-vigor-index-grafik-4

Bollinger bantlarında fiyatın hareketli ortalamayı aşağı yönde kesmesiyle sat yukarı yönde kesmesiyle al sinyali üretildiği düşünülürse göstergelerle uyum sağlayan bir hal var ama fiyatın ortalamayı kesmesinin beklenmesi pozisyonların epeyi gecikmeli açılmasına sebep olmakta ve karlılık düşmektedir. Bollinger bantlarının kullanımında al-sat sinyalleri için ortalamaların fiyat tarafından geçilmesinden ziyade fiyatların bandın dışına taşmaları ve ters yöne dönmeleri takip edilebilir.

Sonuç olarak : Göstergenin kısa vadeli hareketli ortalamaların birbirini kesmesi ve trendi onaylayan daha kısa süreli MACD göstergesi kullanımı ile desteklenmesi halinde başarı şansı artırılabilir.

Fiyat ve göstergelerdeki pozitif veya negative uyumsuzlukların da takip edilmesi tavsiye edilmektedir. 

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir